Kongres Kultury Regionów organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu to wydarzenie poruszające tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stanowiące forum wymiany idei i pomysłów upowszechniających wiedzę o kulturze regionów. W ramach VII Kongresu – w dniach 19-22 października – odbędą się liczne wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia jest Narodowy Instytut Kultury I Dziedzictwa Wsi.

Kongres Kultury Regionów odbywa się regularnie od 2015 roku. Mimo „młodego” wieku jest to impreza o zasięgu międzynarodowym. Od lat gromadzi zarówno teoretyków jak i praktyków różnych dziedzin kultury, naukowców, samorządowców i ludzi aktywnych w środowiskach lokalnych. Podczas spotkań, paneli, warsztatów poruszane są tematy i problemy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Zaś głównym celem Kongresu jest pogłębienie  wiedzy i refleksji nad kulturą z punktu widzenia aspiracji i potrzeb współczesnego człowieka.

Każda edycja Kongresu odbywa się pod hasłem przewodnim. W tym roku organizatorzy proponują, aby zastanowić się nad kwestią kobiecości w kulturze, a hasło Kongresu brzmi „Woda jest kobietą”. Wielość implikacji kulturowych i wzajemnych przenikań tego żywiołu i kobiecości jest tak bogata, że uczestnikom i gościom Kongresu na pewno nie zabraknie tematów do ożywionych dyskusji i pomysłów na nowe projekty z zakresu kultury i nie tylko.

Każdy region posiada swoją własną specyfikę wynikającą z uwarunkowań geograficznych, historycznych czy etnicznych. Owa różnorodność i bogactwo stanowią nie tylko cechy wyróżniające, ale także mogą, i powinny być, podstawą do wymiany doświadczeń i dialogu. Niebagatelną sprawą jest wykorzystanie tej indywidualności w promocji oraz do gospodarczego rozwoju regionu. Zadaniem Kongresu jest także próba znalezienia odpowiedzi na bardzo praktyczne pytania. Czy kultura regionów jest wartością jedynie dla wąskiej grupy specjalistów zajmujących się nią jako przedmiotem ochrony? Czy mieszkańców każdego regionu cechuje świadoma godność przynależności do osobnego, wyjątkowego kręgu kulturowego? Czy autorytety lokalne wykorzystują własną, specyficzną kulturę jako potencjał? Czy wysiłek i środki włożone w jej ochronę i upowszechnianie uważamy za ciążącą finansom dotację, czy może za dobrze rokującą inwestycję? Na ile potrafimy myśleć o kulturze regionów w innowacyjny sposób, widzieć jej fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego? Stąd udział w wydarzeniu nie tylko specjalistów i pasjonatów kultury, ale także przedstawicieli władz samorządowych.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Robert Tyrała.

Szczegóły i dokładny program Kongresu będzie dostępny już wkrótce na tworzonej na nowo stronie internetowej www.kultura-regionow.pl

Tekst: Rafał Karpiński
Fot. MCK „Sokół” w Nowym Sączu
Red. A.S.