Współczesne mieszkanki polskiej wsi odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Identyfikują się z życiem na wsi, są połączone więzami ze swoim środowiskiem, łączą elementy tradycji z nowoczesnością. Na całym świecie podkreśla się ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Zgodnie z doniesieniami Banku Światowego, kobiety stanowią niemal połowę rolników na świecie, a więc odgrywają bardzo dużą rolę w wyżywieniu całego świata. Zajmują się uprawą roślin i hodowlą zwierząt, zapewniają żywność, wodę i opał dla swoich rodzin, opiekują się dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Niejednokrotnie prowadzą również działalność pozarolniczą, dzięki której zyskują dodatkowe fundusze na rozwój swoich gospodarstw. Ich praca w dużej mierze wpływa na osiągnięcie dobrobytu na szczeblu lokalnym i narodowym.

W naszym kraju mamy szczególne powody do dumy, ponieważ nasze polskie gospodynie są coraz bardziej aktywne i zaangażowane w życie swoich miejscowości. Kobiety na wsiach są ostoją tradycji i motorem postępu. Są cichymi bohaterkami naszych czasów. Sięgają po dodatkowe role – są sołtyskami, działaczkami kół, prezeskami stowarzyszeń, fundacji, a jednocześnie wypełniają swoje obowiązki domowe i zawodowe. Dzięki perfekcyjnej organizacji, niekiedy kosztem własnego czasu wolego, podejmują te dodatkowe zadania, by zrobić coś dobrego dla mieszkańców swojej wsi.

 

 

Obecnie swój wielki renesans przeżywają koła gospodyń wiejskich. Ich członkinie wkładają mnóstwo energii i serca w rozwój lokalnej społeczności, starając się by podejmowane przez nie działania były odzwierciedleniem aktualnych potrzeb mieszkańców. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu organizowane są uroczyste obchody Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, spotkania opłatkowe, kuligi, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Angażują się również w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz pozyskują środki nie tylko na rzecz swojego koła, ale i dla całej społeczności lokalnej. Głównym motywem ich działania jest aktywizacja kobiet, integracja mieszkańców i rozwój ich „małej ojczyzny”. Do realizowanych przedsięwzięć chętnie zapraszają reprezentantów młodego pokolenia.

Bardzo często członkinie kół gospodyń wiejskich są głównymi animatorkami życia kulturalnego swojej wsi. Jest dla nich naturalne, że w miejscu, gdzie nie ma Domu Kultury to one spełniają tę rolę. W organizowanych przez nie świetlicach, dzieci i młodzież mają okazję do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu oraz realizacji swoich zainteresowań. Świetlice w pewnym stopniu rekompensują najmłodszym brak szkoły czy biblioteki. Wiele z nich jest wyposażonych w pomoce naukowe i podręczniki, więc dzieci z powodzeniem mogą przygotowywać się w nich do zajęć szkolnych.

W celu kultywowania tradycji gastronomicznych i promowania regionalnych potraw koła gospodyń wiejskich często biorą udział konkursach kulinarnych, gdzie prezentują własnoręcznie przygotowane specjały, wykonane według starych receptur ich babć i matek. Przygotowane przez siebie smakołyki rozpowszechniają także na festynach, jarmarkach i innych uroczystościach lokalnych.

 

 

Innym obszarem działań Kół Gospodyń Wiejskich jest przywracanie i pielęgnacja lokalnych obrzędów, sztuki ludowej. Członkinie zrzeszone w tych organizacjach to bardzo często specjalistki z zakresu tworzenia tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych – wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych, wyrobów koronkarskich, hafciarskich, wycinankarskich. Swoimi umiejętnościami chętnie dzielą się z najmłodszymi na rozmaitych kursach czy warsztatach artystycznych.

Współczesne mieszkanki wsi to kobiety nowoczesne, kreatywne, ambitne. Same o sobie mówią, że są kobietami XXI wieku i nie boją się nowych wyzwań. Starają się wprowadzać na wieś aktualnie obowiązujące trendy. Zapraszają, więc specjalistów z różnych dziedzin, organizują pokazy kulinarne, kosmetyczne i fryzjerskie. Żeby zmotywować mieszkańców do dbania o własne otoczenie zachęcają do udziału w konkursach na najładniejszy ogródek czy gospodarstwo ekologiczne. Współczesne gospodynie są otwarte na innowacje i chętnie się dokształcają. Uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach. Zdobywają sponsorów, zabiegają o przyznanie funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W swoich działaniach często kładą nacisk na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, popularyzowanie przedsiębiorczości – rękodzieła, agroturystyki czy drobnych usług – inicjatyw, które w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy warunków finansowych gospodarstw wiejskich oraz zwiększania efektywności i wykorzystywania posiadanych zasobów.

Jak podkreślają członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, uczestnictwo w spotkaniach kobiet to również odskocznia od codziennych obowiązków. To czas na wymianę doświadczeń, plotki, zabawę i integrację. Panie są dla siebie wsparciem, pomagają sobie, mogą na siebie liczyć. A to chyba najważniejsze…

Kobiety niezaprzeczalnie odgrywają kluczową rolę w społecznościach wiejskich. Spełniają się w wielu dziedzinach życia – rodzinnym, zawodowym i społecznym. Jednak nie we wszystkich krajach ich wysiłek jest dostatecznie doceniany. Warto więc zadbać o wzmocnienie pozycji pań, zapewnienie im godnych warunków życia i bezpieczeństwa.

Tekst: Joanna Radziewicz

Źródła:

1. Ziemacki J., Być kobietą na wsi. Wysokie Obcasy dodatek do Gazety Wyborczej, z dnia 20.09.2014.
2. http://kolkarolnicze.eu
3. http://kobietynawsi.pl