Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jako Współorganizator wydarzenia zaprasza na trzydziestą ósmą odsłonę Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Organizatorami tej wspaniałej inicjatywy są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Teatry wiejskie mają w naszym kraju bardzo długą, przedwojenną tradycję. Cały ten ruch powstał oddolnie, z inicjatywy ludzi, którym na sercu leżało ocalenie od zapomnienia obrzędów lub elementów rzeczywistości wiejskiej, którym groziło wyginięcie. Zatem spektakle takich teatrów to nie tyle fikcja, co przeniesienie na scenę tego, jak jeszcze całkiem niedawno wyglądało życie mieszkańców wsi. Aktorzy przedstawiają zanikające obrzędy, takie jak chodzenie z gwiazdą czy wesele oraz czynności gospodarskie, które odchodzą w niepamięć. Na scenie często mówią gwarą, noszą tradycyjne stroje ludowe, a ich rekwizytami są prawdziwe sprzęty z muzeów lub ich wierne rekonstrukcje.  Widzowie śledzą więc nie tylko opowieść, ale przenoszą się w czasie i uczestniczą w życiu, którego dziś już doświadczyć się nie da.

Pierwszy Sejmik Teatrów Wsi Polskiej miał miejsce w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w  roku 1984. Przez te wszystkie lata Tarnogród stał się stolicą teatru wiejskiego. Jednak zanim zespoły się tam pojawią, biorą udział w Regionalnych Sejmikach Wiejskich Zespołów Teatralnych m.in. w Stoczku Łukowskim czy Bukowinie Tatrzańskiej. To tam nominowani są uczestnicy Sejmiku finałowego. Najlepsze zespoły otrzymują nie tylko nagrody, ale także możliwość wystąpienia na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie podczas Festiwalu Teatrów Wiejskich ZWYKI.

Sejmik w Tarnogrodzie to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także możliwość zapoznania się z wiejską kulturą, zwyczajami i dziedzictwem. W związku z tym Tarnogrodzki Ośrodek Kultury  w roku 2011 został laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga. Natomiast Sejmiki i ogólnopolski ruch teatrów wiejskich, w 2018 roku, Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisano do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku impreza odbędzie się w dniach 15-17 października. Zapraszamy do uczestniczenia w tym fantastycznym wydarzeniu!

Link do programu wydarzenia poniżej:

https://nikidw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/thumbnail_plakat-maly2021_Obszar-roboczy-1.jpg