Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 10 października 2021 roku był współorganizatorem pokazu tradycyjnego kiszenia kapusty z regionu Roztocza pn. „Obieraczki kapuściane w skansenie”, który miał miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Wydarzenie odbyło się w godz. 14.00-15.30 w pobliżu zagrody z Teodorówki.

Organizator: Muzeum Wsi Lubelskiej

Tradycyjny obrzęd zbiorowego kiszenia kapusty przedstawił zespół obrzędowy z Kocudzy. Scenariusz widowiska został opracowany w oparciu o tradycje, jakie miały miejsce w okolicach Biłgoraja. Gospodynie i gospodarze z Kocudzy, przy współudziale publiczności, pokazali obieranie, siekanie kapusty za pomocą tasaka, zakwaszanie beczki żytnią mąką, metody układania w niej kapusty. Przedstawieniu towarzyszył występ kapeli ludowej.

Zwyczaj kiszenia kapusty jest głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji. Kapusta była jednym z głównych składników diety dawnej wsi. Spożywano ją w dość dużych ilościach, zwłaszcza w wiejskich i biednych domach. Dodawano ją głównie do gotowanego grochu lub ziemniaków. Wspólna praca przy kiszeniu kapusty była okazją do rozmów, wspólnego śpiewu, zbliżała ludzi. Z kiszeniem wiązało się także wiele przesądów i powiedzeń ludowych. Jeden z nich mówił, że dziewczyna, która zostanie wybrana przez mężczyzn do deptania kapusty wyjdzie niebawem za mąż i będzie dobrą gospodynią.

Oprac. Agnieszka Bartuzi

Scheduled Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi