Wczytywanie

stanislaw_przystanski

Dyrektor Stanisław Przystański Źródło: skan z publikacji z biblioteki NIKiDW: z Erlicki, Feliks, Rys historyczny Instytutów Rolniczo-Leśnych w Królestwie Polskiém. Warszawa. 1877.

pl_PLPolish