Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już po raz 26 zaprasza młodych twórców do udziału w Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego. Konkurs służy pobudzaniu do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej, w tym Stefana Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu; odkrywaniu talentów poetyckich; jest też okazją do spotkania młodych artystów.

Szczegóły konkursu: https://mwmskansen.pl/

 

mazowieckie Zapowiedzi Imprez
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Map