Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych organizacji wiejskich nie tylko na ziemiach polskich, ale także w Europie. W Małopolsce ruch ten liczy sobie około 500 aktywnych jednostek. W dniach 2-3 października 2021 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się 11 edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi był współorganizatorem wydarzenia.

Głównym celem Przeglądu jest popularyzacja i promocja dorobku artystycznego i kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie, organizowane od roku 2009, jest okazją do prezentacji talentów mistrzyń haftu, koronkarstwa, przyrządzania tradycyjnych i regionalnych potraw, ale także zdolności aktorskich i plastycznych. Organizatorzy dbają również o  upowszechnianie cennego dorobku kół oraz aktywizowanie kobiet do czynnego oraz świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej – ich małej ojczyzny.

W  finałowym konkursie w Jabłonkach na Orawie wzięły udział te Koła, które przeszły eliminacje na poziomie gminnym i powiatowym, organizowane w całym województwie Małopolskim. Z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje wytypowały Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin oraz samorządowych ośrodków kultury.

Uczestnicy  Przeglądu, zgodnie z regulaminem, byli zobowiązani do wzięcia udziału w trzech (z czterech) konkursach. Wszystkie reprezentacje „musiały” rywalizować w Konkursie Potraw Regionalnych i  Konkursie Rękodzieła Artystycznego. Do wyboru był udział w Konkursie Tradycyjnych Scenek Obyczajowych czy Konkursie Pieśni Ludowych. Grupy mogły przystąpić do wszystkich czterech konkurencji, co pozwoliło na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.

Organizatorami przeglądu są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, a współorganizatorem Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa Wsi.

Wszystkie szczegóły oraz relację z Przeglądu znajdują Państwo na stronie: www.mcksokol.pl

Tekst: Rafał Karpiński
Red. A.S.