Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłosił nową inicjatywę, której wynikiem będzie zbiór prac ukazujących wspomnienia o zwyczajach, tradycjach, wartościach duchowych, ale także historie i refleksje obrazujące zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu ludzi zwykłych i niezwykłych z obszarów wiejskich Warmii i Mazur w XX wieku.

Największą wartością prac będzie zapis wspomnień związanych z przeżyciami ludzi, tradycjami, obyczajami czy nawet zwykłymi codziennymi wydarzeniami rodzinnymi, które właśnie na wsi miały nierzadko bogatą oprawę.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie i włączeniem się do inicjatywy Ośrodka prosimy o przesłanie pisemnych prac w terminie do 30 września 2021 r.

Szczegóły na stronie organizatora: https://wmodr.pl/

 

warmińsko-mazurskie Zapowiedzi Imprez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Map