Do 21 września można jeszcze nadsyłać prace na Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich. Jest on skierowany do wszystkich twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich, którzy ukończyli 16 lat. Partnerem tego wydarzenia jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Celem Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich jest dokonanie przeglądu twórczości ludowej, stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych, upowszechnianie wartości sztuki ludowej oraz odkrywanie nowych talentów.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje następujące dziedziny sztuki ludowej:
• rzeźbę w drewnie, płaskorzeźbę,
• ptaszki, zabawki drewniane,
• haft kaszubski tradycyjny,
• czapce, strój ludowy,
• plecionkę,
• malarstwo na szkle i drzeworyt.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 21 września 2021 r. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz otwarciem wystawy pokonkursowej nastąpi 8 października 2021 r.

Szczegóły Konkursu dostępne w  Regulaminie (pobierz)

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Oprac. J.R.