W czerwcu 2021 Stowarzyszenie Pamięci Jana Pocka zorganizowało dwa wydarzenia upamiętniające poetę. W ramach „Wiosny z poezją Jana Pocka” odbył się międzynarodowy konkurs recytatorski oraz powszechne czytanie twórczości tego autora. Patronat nad projektem objęli m.in. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Puda.

 Jan Pocek był poetą ludowym, wiceprzewodniczącym zarządu Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych oraz członkiem – założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego wiersze ukazywały się w takich czasopismach jak „Chłopska Droga” czy „Orka”. Był laureatem konkursów poetyckich – m.in. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie poetów ludowych ogłoszonym przez oddział Stowarzyszenia PAX w Lublinie. Po jego śmierci redakcja „Chłopskiej Drogi” ustanowiła nagrodę artystyczną im. Jana Pocka. Wyróżnienie to przyznawano twórcom parającym się literaturą lub plastyką ludową. W latach 1972-1989 nagrodę przyznano 17 razy. Od 1972 Stowarzyszenie Twórców Ludowych organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka, który „jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, zakorzenionymi w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki”.

W 1981 roku miała miejsce konferencja „Jak upowszechniać nieznanego twórcę i jego dzieło na przykładzie Jana Pocka”. Jednym z pokonferencyjnych wniosków był projekt organizacji międzynarodowego konkursu recytatorskiego poezji tego autora. Miało to wpłynąć na rozpowszechnienie wiedzy o poecie i jego twórczości nie tylko w środowisku twórców ludowych, ale także wśród całego społeczeństwa. Różne koleje losu i kwestie polityczne sprawiły, że plan ten mógł zostać zrealizowany dopiero teraz, po czterdziestu latach.

14 czerwca, w Kaleniu, rodzinnej miejscowości twórcy zgromadzili się miłośnicy poezji z całego kraju i państw ościennych. Przybyłych na wydarzenie powitał prezes Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka Marian Burek dziękując wszystkim, dzięki którym po tak długim czasie, I Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pocka mógł się nareszcie odbyć. Przedstawiciel jednego z patronów wydarzenia – Ministerstwa Edukacji i Nauki, doradca Ministra Przemysława Czarnka Marek Wach, zaprezentował uczestnikom wydarzenia list gratulacyjny.

W konkursie recytatorskim ogłoszonym w marcu tego roku mogli wziąć uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół średnich oraz osoby dorosłe. Zgłosiło się 175 osób. Oceniało ich jury w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – autorka ponad 180 publikacji naukowych dotyczących m.in. teorii folkloru oraz literatury ludowej oraz członkowie: mgr Agnieszka Mroczek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie i inż. Monika Derecka – wnuczka poety. Decyzją jurorów do finału w Kaleniu zakwalifikowało się 20 osób.

W pierwszej, najmłodszej kategorii zwyciężył Hubert Toporyński, reprezentujący Szkołę Podstawową im Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. II nagroda przypadła Joannie Lendzion, reprezentantce Łukowskiego Ośrodka Kultury a III Ewie Jędryce ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.

Wśród uczniów szkół średnich zwyciężył Kacper Siwiak reprezentujący Łukowski Ośrodek Kultury. II miejsce zajęła Kamila Osieleniec z IX Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Lublinie, a III Sebastian Ruta z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Wyróżnienie przypadło Martynie Wójcik z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie.

W trzeciej najstarszej kategorii wiekowej wygrała Anna Filipiak – Matras, pracownik Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, a II miejsce zajęła Anna Godos – nauczyciel Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

Nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka dla najlepszego recytatora zagranicznego w postaci statuetki otrzymała Julija Sydoriak reprezentantka Ukrainy.

Zwycięzcy otrzymali statuetki zaprojektowane przez artystę rzeźbiarza Henryka Burzeca w 1981 r., a ufundowane przez Urząd Gminy w Markuszowie oraz Starostwo Powiatowe w Puławach, tablety, wręczył Gustaw Jędrejek Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolnej. Jak zapowiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski laureaci Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Pocka w Kaleniu zostaną także zaprezentowani w trakcie trwania Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

20 czerwca na skwerku w Markuszowie, miało miejsce powszechne czytanie poezji Jana Pocka. Wzięła w nim udział m.in. jedna z laureatek konkursu – Anna Filipiak – Matras.

Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że „Wiosna z poezją Jana Pocka” nie tylko wpłynie na upowszechnienie wiedzy o osobie i dziełach poety, ale także przy realnym wsparciu materialnym i instytucjonalnym państwa, co roku już będzie okazją do zaprezentowania i docenienia talentów recytatorskich dzieci, młodzieży o dorosłych.

Red. Magdalena Trzaska

Zdjęcie – www.pocek.pl