Organizator: Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Ekspozycja przybliża życie Jana Limonta i jego twórczość, obejmującą kilkadziesiąt lat XX w. Na ekspozycji zaprezentowano dokumenty i fotografie osobiste oraz rodzinne, jak również liczne wyroby ceramiczne. Towarzyszy im szczególny film pt. „Mój ojciec”, zrealizowany w latach siedemdziesiątych XX w. i dokumentujący pracę garncarza w warsztacie. Autorem filmu jest Zbigniew Limont, syn Jana, który przez pewien okres również zajmował się wyrobem ceramiki.

Jan Limont swoją twórczością często nawiązywał do garncarskich tradycji wileńskich, Stąd na wystawie zaprezentowano także przykładowe wyroby innych garncarzy, wywodzących się z terenów Wileńszczyzny (głównie ceramika Aleksandra Azarewicza oraz anonimowa ceramika z Wilna, datowana na okres międzywojenny). Przedstawiono również prace z ostatniego okresu twórczości, jak też narzędzia i przybory garncarskie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, typowe dla każdej pracowni garncarskiej.

Więcej informacji: www.etnomuzeum.pl

kujawsko-pomorskie Zapowiedzi Imprez
Muzeum Etnograficzne w Toruniu Map