Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka zapraszają na „Dzień Tradycji Polskiego Folkloru”. Wydarzenie, będące częścią programu 48. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, odbędzie się 10 lipca 2021 r. w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach. Na wszystkie koncerty w ramach wydarzenia – wstęp wolny!

Od początku istnienia Związku Harcerstwa Polskiego, jednym z głównych zadań organizacji jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i znajomości oraz poszanowaniu własnej tradycji i kultury. Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego kraju jest także podstawowym celem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W tym roku oba te podmioty łączą siły – wspólnie zorganizowany koncert „Tradycja Polskiego Folkloru” odbędzie się 10 lipca, w ramach odbywającego się już po raz 48 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce’2021. Festiwal od niemal pół wieku jest wielkim wydarzeniem kulturalnym i edukacyjnym. Każdego roku biorą w nim udział dzieci i młodzież, zespoły artystyczne z Polski i zagranicy oraz grupy polonijne. Podstawowym celem koncertu „Tradycja Polskiego Folkloru” jest pokazanie uczestnikom festiwalu wartości i piękna polskiej kultury ludowej. Wydarzenie będzie utrzymane w formie dynamicznego wielowątkowego plenerowego widowiska folklorystycznego. W programie występy m. in. występy Zespołu Regionalnego „Magurzanie” i Zespołu Pieśni i Tańca „Żeromszczyzna”. Producentem koncertu jest Dom Kultury Białogon w Kielcach.

Początek koncertu o godz. 19 w muszli koncertowej kieleckiego Parku Miejskiego. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Zapraszamy!

Plakat do pobrania

Oprac. Rafał Karpiński
Red. Joanna Radziewicz