Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
w Warszawie
zaprasza na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
„Spółdzielczość – tradycje, wyzwania i szanse w XXI w.
Pamięci księdza Prałata Wacława Blizińskiego (1870-1944), pioniera polskiej
spółdzielczości wiejskiej”
Warszawa, 24 września 2021

Do pobrania: Zaproszenie NIKiDW – pdf

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
W trakcie dyskusji podjęty zostanie temat ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich. Jesteśmy otwarci na metodologie reprezentujące różne szkoły i teorie badawcze.
Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

1. Rozwój spółdzielczości na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
2. Działacze ruchu spółdzielczego
3. Rola kobiety w tworzeniu spółdzielczości polskiej
4. Rola kościoła w tworzeniu spółdzielczości polskiej
5. Spółdzielczość w działalności mniejszości etnicznych
6. Spółdzielczość polska w świadomości historycznej oraz działania przywracające pamięć o niej
7. Miejsca pamięci, zabytki i pamiątki spółdzielczości polskiej
8. Światowy ruch spółdzielczy
9. Problematyka i metodologia badań nad spółdzielczością

Dyskusja będzie się odbywać w panelach tematycznych. Językiem konferencji jest język polski.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym. Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 min. Karty
zgłoszenia – do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA
prosimy nadsyłać na adres spoldzielczosc@nikidw.edu.pl najpóźniej do 5 lipca 2021r.
Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmie Komitet Naukowy Konferencji w terminie do 12 lipca
2021r. Organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z laptopa i rzutnika oraz dostęp do Internetu w czasie wystąpienia.
Możliwy jest nieodpłatny udział bierny za pośrednictwem platformy elektronicznej pod warunkiem
wcześniejszej rejestracji do 31 sierpnia 2021r.
PLANOWANY JEST DRUK ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH.

MIEJSCE KONFERENCJI
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa

OPŁATY
Opłata konferencyjna w wysokości 300,- zł (brutto) obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiadowy, druk materiałów pokonferencyjnych w redagowanej monografii. Opłatę należy wnieść do 16.08.2021. Numer konta bankowego zostanie podany uczestnikom wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formuły konferencji ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

KALENDARZ
-do 5 lipca 2021: przyjmowanie zgłoszeń
-12 lipca 2021: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
-31 lipca 2021: ogłoszenie programu
-do 16 sierpnia 2021: wpłaty za uczestnictwo
-24 września 2021: konferencja w godzinach 10-16
-30 listopada 2021: nadsyłanie artykułów do publikacji

KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: spoldzielczosc@nikidw.edu.pl