30 czerwca 2021 br. odbyło się VI posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Spotkanie prowadzili Przewodnicząca Rady Pani Beata Szydło i Wiceprzewodniczący Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali Pan Minister Grzegorz Puda i Sekretarz Stanu Pani Anna Gembicka.

Dyrektor Katarzyna Saks zapoznała Członków Rady z koncepcją programową i programem działania Instytutu na lata 2021 – 2027. Działalność merytoryczna Instytutu opierać się będzie na czterech głównych filarach: Popularyzacja, Edukacja, Wsparcie, Centralna Biblioteka Rolnicza. Program zakłada m.in. współpracę w przygotowywaniu projektów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w latach 2021-2027 będzie utworzenie portalu internetowego poświęconego kulturze ludowej.
Po zamknięciu obrad został zaprezentowany nowy numer kwartalnika wydawanego przez NIKiDW “Kultura Wsi”.

***

Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi została powołana 16 kwietnia 2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W Radzie zasiadają:
Beata Szydło – Przewodnicząca,
Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący,
Marcin Schirmer – Sekretarz,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda,
Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek,
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński,
prof. Izabella Bukraba-Rylska,
prof. dr hab. Katarzyna Barańska,
Izabella Byszewska,
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska,
Halina Szymańska,
Michał Grabianka,
Julian Kowalczyk,
prof. dr hab. Mirosław Krajewski,
dr Jerzy Kwieciński,