Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, jako jeden z organizatorów, zaprasza na wakacje z Chopinem. Przez dwanaście kolejnych wakacyjnych niedziel będzie można odpocząć i oderwać się od rzeczywistości przy pięknych dźwiękach kompozycji naszego najsłynniejszego kompozytora. Podczas koncertów będzie możliwość nie tylko aby cieszyć uszy, ale także oczy – wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w pięknych dworach i parkach, w różnych regionach naszego kraju. Pierwszy koncert odbył się 20 czerwca w Parskach – pięknym, ponad 200-letnim dworze rodziny Kretkowskich w woj. łódzkim. Zapraszamy na kolejne!

Fryderyk Chopin to najsławniejszy polski kompozytor. Powszechnie kojarzy się z muzyką poważną, a w ogólnym mniemaniu muzyka poważna stoi bardzo daleko od tej ludowej. Nie jest to prawda, a już na pewno nie w przypadku Chopina. Jednym z najważniejszych źródeł inspiracji dla Fryderyka była muzyka i dźwięki tradycyjnych instrumentów, z którymi spotykał się co roku, podczas spędzanych na wsiach letnich wakacji. Przed wyjazdem na stałe z kraju, kompozytor wiele podróżował. Mnóstwo czasu spędził w Szafarni (kujawsko-pomorskie), na Mazowszu, ale zatrzymywał się także w majątkach na Kujawach, w Ziemi Dobrzyńskiej czy w Wielkopolsce. Wszędzie tam był niezmiennie zafascynowany muzyką ludu. Uczestniczył w różnych obrzędach, gdzie miał okazję zapoznać się z pieśniami obrzędowymi czy tanecznymi. Sam także nieraz włączał się w to wiejskie muzykowanie oraz tańczył tańce ludowe. Spisywał to co go fascynowało i z tego potem czerpał, tworząc swoje kompozycje. Skomponował np. aż 57 mazurków, ale nie tylko mazur go inspirował – w jego muzyce pojawiają się także elementy kujawiaków i oberków. Nikt tak jak on nie wzniósł się na wyżyny tej muzyki, którą dotąd elity uważały za tę gorszą i prymitywną. Był jednym z pierwszych orędowników ludowości w muzyce i do dziś w jego utworach brzmi całe to muzyczne dziedzictwo polskiej wsi.


Z dźwiękami tymi będzie można się zapoznawać już 3 lipca 2021. Zapraszamy na koncerty w pięknych okolicznościach przyrody. Zostaną one zagrane w miejscach, z których Chopin czerpał inspirację i w których bywał, jak np. we dworze w Kłóbce, z którym była związana pierwsza wielka miłość kompozytora – Maria Wodzińska.

Szczegółowe informacje, program, miejsca i daty koncertów znajdziecie na stronie: www.chopienvacances.pl

Festiwal jest organizowany nieprzerwanie w każde wakacje od roku 2017 przez Fundację „Ziemia Dobrzyńska”. W tym roku mamy zaszczyt być współorganizatorem tego wydarzenia.
Patronat nad cyklem koncertów objęło m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Związek Szlachty Polskiej i Fundacja Polska-Europa-Polonia.

Magdalena Trzaska
Red. A.S.