Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, którego celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” jest skierowany do młodych mieszkańców terenów wiejskich, w wieku od 16 do 40 roku życia. Jego celem jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia, szczególnie dla ludzi młodych, prezentacja i kreacja wizerunku rolnika jako człowieka wszechstronnego przedsiębiorczego, ciekawego nowych rozwiązań oraz wzmocnienie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:
• młodzież mieszkająca na wsi w wieku od 16 do 25 roku życia
• rolnicy w wieku do 40 lat

Za pośrednictwem Konkursu jego uczestnicy będą mogli spojrzeć na swoje miejsce w przestrzeni wiejskiej przez pryzmat obiektywu. Mamy nadzieję, że perspektywa widza własnej rzeczywistości wzmocni w nich przekonanie, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a filmowe opowieści o życiu na wsi staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Natomiast odbiorcy filmów zobaczą wieś jako przyjazne miejsce do życia i rozwoju zawodowego, a w rolniku dostrzegą wszechstronnego człowieka, który może zbudować swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne!

Do pobrania: Ogłoszenie o Konkursie

Szczegóły i regulamin znajdują się na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi