Wójt Gminy Jawornik Polski wraz ze Stowarzyszeniem Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik” z Jawornika Polskiego i z Centrum Kulturalnym w Przemyślu wyszli z inicjatywą organizacji imprezy kulturalnej pod nazwą „Majówka pod Jaworem” – Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw, która będzie zarówno promować to miejsce oraz przywróci w pamięci dawne związane z nim zwyczaje i tradycje.

Podczas Przeglądu będzie można wysłuchać dawnych pieśni majówkowych, żartobliwych i humorystycznych,  a także skosztować tradycyjnych potraw z kasz oraz ciast ucieranych.

Więcej informacji: https://www.ck.przemysl.pl

Hadle Szklarskie, to wieś założona w II połowie XIV w., aktualnie znajdująca się w województwie podkarpackim, powiat przeworski, gmina Jawornik Polski. Miejscowość ta słynie z Zespołu Pałacowo-Parkowego. w skład którego wchodzą dwór murowany wzniesiony przez rodzinę Łastawieckich herbu Laryssa na przełomie XIX i XX wieku oraz murowane budynki stajni, kuźni, oranżerii i drewniana oficyna zw. Dworkiem Modrzewiowym. Obecnie właścicielem jest gmina Jawornik Polski, która ostatnio odrestaurowała zabytkowy dwór.

Scheduled podkarpackie Zapowiedzi Imprez
Centrum Kulturalnym w Przemyślu Map