Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXIX edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową ph. „W kręgu tradycji…”

W tym roku konkurs przeprowadzony będzie w ramach realizacji zadania pn. „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Projekt ten zakłada zorganizowanie wielu ciekawych wydarzeń związanych z lokalną tradycją tkacką oraz kulturą ludową i jest realizowany w okresie od kwietnia do października bieżącego roku.

Na początek zapraszamy do udziału w konkursie na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, dzięki któremu zachowane i promowane są tradycje tkackie ośrodka janowskiego i regionu .

Konkurs na tkaninę odbywa się w Janowie od 1993 r. i obejmuje swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej, czyli obszar, na którym tkactwo dwuosnowowe było znane od wieków, tak więc zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych.

Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach, unikatową techniką dwuosnowową, wytkane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.

 

Temat na 2021 brzmi :

 „W kręgu tradycji – tkanina inspirowana dywanem z XVIII wieku”

Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2021 r. , natomiast prace będą przyjmowane do 16 sierpnia. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego 12 września 2021r. , w trakcie festiwalu „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”.

Na okres wakacyjny, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu, zaplanowaliśmy zorganizowanie warsztatów tkackich dla osób, które chcą nauczyć się techniki tkackiej dwuosnowowej i zapoznać się z lokalnym dziedzictwem kultury. Podczas warsztatów uczestnicy poznają wszystkie etapy powstawania tkaniny dwuosnowowej  – od przędzenia, snucia, przygotowania krosna, do tkania. Samodzielnie, ale pod okiem tkaczki, wykonają tkaniny dwuosnowowe, a także zapoznają się z historią janowskiego ośrodka tkackiego. Warsztaty poprowadzą janowskie mistrzynie tkactwa, a odbywać się będą w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie .

Największym wydarzeniem w trakcie realizacji zadania będzie festiwal „Święto Tkactwa i Tradycji”, w dniu 12 września 2021 r. w podwórzu Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. W trakcie festiwalu odbędą warsztaty i pokazy rękodzielnicze m.in. garncarstwa, kowalstwa, rzeźbiarstwa, łyżkarskie, wikliniarskie, zabawkarskie oraz wiele innych,  poprowadzone przez wybitnych twórców należących do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, których pracownie znajdują się na Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy warsztatów będą mogli spotkać się z lokalnymi twórcami, a dla dzieci i młodzieży będzie to doskonała okazja do poznania ginących zawodów. Rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i techniki ich wytwarzania, a każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość, pod czujnym okiem mistrza własnoręcznie wykonać dany przedmiot z określonej dziedziny twórczości ludowej.

Uczestnicy festiwalu będą mieli także okazję skosztować regionalnych potraw, wziąć udział w animacjach i zabawach ph. ” W co się bawili nasi dziadkowie”, zwiedzić Izbę Tkactwa, potańczyć przy akompaniamencie kapel ludowych oraz skorzystać z wielu innych atrakcji. W dniu festiwalu odbędzie się podsumowanie XXIX konkursu na tkaninę dwuosnowową oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

Mamy nadzieję, iż nasze działania przeprowadzone w ramach realizacji zadania „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji” przyczynią się do wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej i pozwolą zapoznać uczestników z historią janowskiego ośrodka tkackiego, oraz z unikalnym dziedzictwem kultury,  jakim jest tkanina dwuosnowowa, a także inne tradycyjne rękodzieło ludowe Podlasia.

 

 

Oprac. i zdj.  GOK,SiT w Janowie

 

 

podlaskie Zapowiedzi Imprez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Map