Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych.  

Studia są skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych, w szczególności nowoczesnych rynkach elektronicznych. Obecnie w Polsce rozwijana jest „Platforma Żywnościowa”, która jest giełdą stworzoną na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obraca ona nie akcjami lecz produktami rolnymi. Zapraszamy do udziału pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób chcących nabyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym  wykorzystania elektronicznej platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia prowadzone będą od października 2021 r. do czerwca 2022 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

                                                                                                        Serdecznie zapraszam
                                                                                                        prof. dr hab. Marian Podstawka
                                                                                                        Dyrektor IERiGŻ-PIB

Do pobrania: Studia Podyplomowe IERiGŻ-PIB handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych