Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza na Jarmark Kurpiowski. Jest imprezą cykliczną, „świętem folkloru kurpiowskiego” w którym każdego roku bierze udział około 500 ludowych artystów: śpiewaków, kapel, twórców ludowych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz licznie zgromadzona publiczność. W ramach imprezy odbywa się: przegląd zespołów ludowych, kapel, solistów i grup śpiewaczych z terenu Kurpiowszczyzny, konkurs twórczości ludowej „Ocalić od zapomnienia”, obejmujący podstawowe dziedziny twórczości ludowej na Kurpiach – wycinanka, bibułkarstwo, pieczywo obrzędowe oraz warsztaty twórczości ludowej: rzeźba, wiklina, ceramika, wycinanka, koronka, haft, śpiewu ludowy, gry na instrumentach pasterskich i harmonii pedałowej itp. W atmosferze tradycyjnego jarmarku kurpiowskiego będzie można obejrzeć i kupić wspaniałe dzieła naszych twórców ludowych, a przy dźwiękach muzyki, nie tylko ludowej, można się będzie bawić do późnych godzin nocnych.

Więcej informacji: http://www.rckkmyszyniec.pl

 

Scheduled mazowieckie Zapowiedzi Imprez
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej Map