Jak co roku, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. “Zabytkowa architektura wsi opolskiej”. Tegoroczna edycja rozpocznie się 18 maja i potrwa do 30 czerwca. Tematyka konkursu obejmuje zabytkową architekturę z obszarów wiejskich Opolszczyzny; wpisują się tu zarówno obiekty drewniane, małej architektury, budowli poprzemysłowych czy przypałacowych, oraz inne elementy krajobrazu wiejskiego, mające architektoniczny kontekst. Nadesłane prace oceni powołana komisja, a na nagrodzonych i wyróżnionych czekają nagrody.

Więcej informacji: https://muzeumwsiopolskiej.pl

from to
Scheduled opolskie Zapowiedzi Imprez