Częstochowski Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs plastyczny pn. „Bajać na ludowo” na zilustrowanie bajek, baśni i podań ludowych cenionych polskich folklorystów: Jana Karłowicza, Romana Zmorskiego i Zygmunta Glogera. Utwory mają być nie tylko inspiracją i pretekstem do artystycznej aktywności uczestników, ale też zwrócić uwagę na obyczaje lokalnych społeczności wiejskich. Szczegóły w regulaminie.
Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego.


„Zdaje mi się, że jeżeli mamy prawo narzekać, to raczej na nie dość wielkie rozpowszechnienie i niedostateczną ich znajomość, niżeli na brak książek dla młodszego pokolenia. Ktokolwiek bowiem zechce przypatrzyć się bliżej tej gałęzi piśmiennictwa naszego, przekona się z pewnością, iż więcej znajdzie, niż się spodziewał. Przyczyną zaś tego zjawiska jest nasamprzód: dość u nas zakorzenione lekceważenie rzeczy własnych, które na nas ściągnęło tak słuszną naganę, że „cudze chwalimy, a swojego nie znamy“ (…)“

„Poradnik dla osób, wybierających książki dla dzieci i młodzieży”,
Jan Karłowicz, Wilno 1881


Realizując konkurs „Bajać na ludowo“ chcemy wzbudzić zainteresowanie zanikającym zjawiskiem opowiadania bajek ludowych. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi jest w tej dziedzinie niezmiernie bogate. Trzeba jednak pamiętać, że tradycje niekultywowane mogą zostać zapomniane. Co byłoby ogromną stratą dla naszej narodowej tożsamości.

Uczestnicy konkursu mają dużą dowolność w doborze środków wyrazu, aby mogli przedstawić swój indywidualny warsztat artystyczny. Ważna jest zdolność do zwizualizowania istoty przekazu dzieła literackiego. Polska kultura ludowa ma wiele cech charakterystycznych. Jej synkretyczność i mimetyczność stanowią ciekawe zagadnienie zarówno literackie jak i plastyczne. Daje to uczniom szkół możliwość zaprezentowania swoich talentów i rozwoju w dziedzinie sztuk pięknych.

Wybitny etnolog Jan Karłowicz powiedział o polskich bajkach, baśniach i podaniach ludowych: „cudze chwalimy, a swojego nie znamy“. Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie ma nadzieję, że inicjatywa „Bajać na ludowo“ i dalsza praca naukowa wielu badaczy i organizacji sprawi, że w przyszłości słowa Karłowicza będą bez cienia wątpliwości bezzasadne.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia „Bajać na ludowo“ są zobowiązani do:
• wysłania swoich prac plastycznych spełniających wymagania techniczne zawarte w regulaminie Konkursu
• wysłanie poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego
Zgłoszeń do konkursu można dokonywać od 22 marca do 21 maja 2021 roku pod adresem e-mail: czestochowa@nikidw.edu.pl.

DO POBRANIA:

– REGULAMIN KONKURSU 
– Karta zgłoszeniowa do Konkursu Bajać na ludowo
– Utwory do zilustrowania w kategorii I i II
Informacje na temat konkursu Bajać na ludowo

Plakat Bajać na Ludowo A4 druk

Sekretariat konkursu „Bajać na ludowo” znajduje się w siedzibie Oddziału w Częstochowie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie. Informacje na temat konkursu można uzyskać od Pauli Zasady – starszego specjalisty w częstochowskim Oddziale NIKiDW pod nr. telefonu 506 582 643 oraz pod adresami e-mail: paula.zasada@nikidw.edu.pl.

Oprac. Zespół NIKiDW Oddział w Częstochowie
Red. A.S.