Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubinie zapraszają do udziału w konkursie odbywającym się w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Głównym celem konkursu jest ochrona, kontynuacja i popularyzacja tradycji zabawkarskich polsko-słowackiego pogranicza. Ideą konkursu jest zainspirowanie uczestników do wykonania zabawek dla dzieci i młodzieży z autyzmem – zabawek, które wspomogą działania terapeutyczne wpływając na rozwój społeczny i emocjonalny podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej.

Więcej informacji: http://rok.bielsko.pl/

śląskie Zapowiedzi Imprez
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Map