Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w dniu 15 marca 2021 r. otrzymał z Instytucji Pośredniczącej MEiN ostatnią pozytywną opinię ekspertów zewnętrznych dotyczącą modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich, opracowanych w ramach projektu: POWR.02.15.00-00-2016/20 „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”. Tym samym Instytut otrzymał zgodę na przeprowadzenie pilotażu modeli programów w szkołach, które złożyły wcześniej deklaracje współpracy w ramach projektu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w dniach 19-20.03.2021 r. do szkół została wysłana informacja o zasadach realizacji pilotażu, w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021 oraz materiały zawierające modelowe programy dla zawodów branży rolno-hodowlanej, a także narzędzia weryfikacji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi liczy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będzie mógł zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji stażu uczniowskiego w szkołach. Szkoły otrzymają pomoc w postaci osoby wspomagającej pilotaż. Zadaniem opiekuna pilotażu będzie wspieranie szkół oraz opracowanie raportu z przebiegu monitorowania. Zarówno uwagi, jak i rekomendacje pochodzące z monitorowania przebiegu pilotażu oraz opinie ekspertów branżowych i autorów opracowań będą podstawą do wypracowania ostatecznych wersji dokumentów oraz rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wyraża nadzieję, że efektem zrealizowanych
w projekcie działań przy znaczącym udziale szkół będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży rolno-hodowlanej.