Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do lektury nowego numeru „Zeszytów Wiejskich” – czasopisma o interdyscyplinarnym charakterze, łączącego w sobie tematykę z zakresu m. in.: socjologii, archeologii, nauk o kulturze i religii, rolnictwa i ogrodnictwa, czy architektury i urbanistyki.

Czasopismo do pobrania w wersji pdf. dostępne na: Zeszyty wiejskie Tom 26 (2020)

łódzkie Zapowiedzi Imprez
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Map