Starosta Słupski informuje o organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w powiecie słupskim”. Zdjęcia można nadsyłać w kategoriach tematycznych:

  • Wiosna,
  • Lato,
  • Jesień,
  • Zima.

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej zdjęcia.

Szczegóły konkursu: http://ceik.damnica.org/konkurs-fotograficzny-cztery-pory-roku-w-powiecie-slupskim/

pomorskie Zapowiedzi Imprez
Starosta Słupski Map