Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną. Konkursu skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 0-III i IV -VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  (mieszkańców gminy Stare Pole). Technika wykonania prac jest dowolna. Własnoręcznie przygotowane prace należy dostarczyć  do dnia 23 marca 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fb i stronie GOKiS http://gokisstarepole.pl/aktualnosci.html w dniu 26 marca 2021 roku, zaś nagrody i wyróżnienia będą czekały na odbiór w biurze GOKiS.

pomorskie Zapowiedzi Imprez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu Map