Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi nie ustaje w poszukiwaniu osób zasłużonych dla poszczególnych wsi, gmin, lokalnych społeczności. Do końca marca możecie zgłaszać do nas  ludzi, dzięki którym sytuacja w środowisku w jakim żyjecie, zmienia się na lepsze. Osoby, które nadeślą najlepiej opracowane i najbardziej wyczerpujące zgłoszenia otrzymają upominki. W przypadku większej liczby osób i stowarzyszeń biorących udział w inicjatywie, zostanie rozpisany plebiscyt, w którym będzie można oddawać głosy na wybranych działaczy.

Ideą przewodnią naszej akcji jest poszukiwanie kreatywnych osób i aktywnych organizacji inicjujących działania, dzięki którym w lokalnych społecznościach żyje się lepiej. Często wystarczy jedna taka osoba, by porwać za sobą innych i zainicjować zmiany. W każdej społeczności znajdzie się ktoś, kto całkiem bezinteresownie robi coś aby poprawić sytuację mieszkańców lub promować miejsce czy tradycje lokalne. Jeśli znacie takie osoby lub organizacje napiszcie nam o nich. Chętnie przedstawimy ich szerszemu gronu na łamach naszej strony. W mailu, napiszcie dlaczego proponujecie akurat tę osobę lub organizację, w jaki sposób przysłużyła się ona Waszej wsi lub gminie, podajcie kontakt do tej osoby.

Interesują nas osoby i organizacje działające na różnych polach. Mogą to być np.:

  • inicjatorzy akcji pomocowych, organizatorzy świetlic dla mieszkańców
  • lokalni patrioci prowadzący prywatne muzea i rozpowszechniający wiedzę o regionie
  • organizatorzy i osoby prowadzące zespoły muzyczne i taneczne lub teatry wiejskie
  • pomysłodawcy i inicjatorzy działań zmierzających do poprawy estetyki wsi, wiejskiej infrastruktury i wszystkiego co wpływa na poprawę jakości życia w danym miejscu
  • pomysłodawcy i organizatorzy wszelkich inicjatyw, które wykorzystując lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystyki wiejskiej

Zgłoszenia„lokalnych bohaterów” (z podaniem imienia, nazwiska, danych kontaktowych aktywisty) mogą przesyłać osoby pełnoletnie, na adres: promocja@nikidw.edu.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Formułę zgody można znaleźć pod linkiem: RODO

Jeśli mają Państwo jakieś pytania na temat naszej akcji proszę dzwonić na numer 517 123 905

Chwalcie się tym co robicie lokalnie i doceniajcie co inni robią dla Was. Każda taka historia nie tylko podnosi na duchu, ale z całą pewnością może być również inspiracją dla innych.