Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie zaprasza na koncert on-line „Ostatki Folkowe”, podczas którego zespół FolkfoR zaprezentuje utwory muzyczne z projektu „Śladem Kolberga” w aranżacjach autorstwa Grzegorza Tobisa. Koncert odbędzie się 16 lutego o godzinie 18:00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Radość” w Jastrzębiu koło Poraja w formie transmisji na żywo w Internecie. Wsparcia w organizacji wydarzenia udzielili Partnerzy: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie i Jurajski Agro Fresh Park z siedzibą w Kościelcu, Operator ARP Sp. z o.o. i Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Oskar Kolberg całe swoje życie poświęcił spisywaniu ludowych obyczajów i melodii. Był w swoim oddaniu sprawie tak bezprecedensowy, że dziś symbolicznie nazywany jest „ojcem założycielem” polskiej etnografii. Jego najważniejszym dziełem jest „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. To wielotomowa publikacja opisująca dziedzictwo kulturowe poszczególnych obszarów Polski. Sam w liście do Ignacego Kraszewskiego 6 czerwca 1857 roku w Warszawie tak opisywał swoją badawczą pracę:

„Nieraz przyszło mi w brudnej izbie, przy obawie o własną skórę wśród duszącego dymu, wyziewów i gwaru tłumnie zgromadzonego i cisnącego mnie ludu, bez światła prawie stenografować ulatujące dźwięki skrzypka i nieraz w lesie na pniu drzewa lub w polu na własnym kolanie albo na karku towarzysza wędrówki wpisywać nuty”.

Dysponował wielkimi zbiorami materiałów etnograficznych, które starał się regularnie publikować. Nie posiadał jednak dość funduszy, aby robić to sprawnie i obawiał się, że wiele z nich nigdy nie rozpowszechni za pomocą druku. W tym samym liście określił możliwość wydania wszystkich zebranych przez siebie zapisów nutowych jako swoje „pia desideria” (pobożne życzenia).

Poza antropologią polskiej wsi miał jeszcze jedną wielką pasję – muzykę. Pobierał lekcje od m. in.: Franciszka Vettera, Józefa Elsnera i Karla Friedricha Girschnera, dlatego uznawany jest za profesjonalnego kompozytora. Możliwe, że matka uwrażliwiła go na sztukę. Karolina Fryderyka Mercoeur grała na fortepianie. Muzyka jest ważnym elementem jego badań na temat teorii kultury ludowej. W liście do Aleksandra Osipowicza 30 marca 1865 roku w Warszawie napisał:

„Pieśni ludowe są jedną z głównych cech każdej narodowości”.

Dorobek tego sławnego folklorysty nie jest tylko zbiorem suchych faktów z encyklopedii, ale nośnikiem tradycyjnych wartości i inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców.

 

Najciekawsze kompozycje Oskara Kolberga zostały przez artystów z grupy „FolkfoR” ujęte w nowe aranżacje instrumentalne. Wszyscy członkowie zespołu są pracownikami Filharmonii Gorzowskiej. Zostali docenieni przez jury V Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie, gdzie otrzymali III nagrodę. Muzycy zabiorą słuchaczy w podróż po chutorach, folwarkach i izbach XIX-wiecznej polskiej wsi. Wszystkie aranżacje są ich autorskimi kompozycjami. Projekt „FolkfoR plays Kolberg” został uhonorowany stypendium twórczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci, a Instytut im. Oskara Kolberga objął go oficjalnym patronatem.
Zespół zagra w składzie:
Natalia Chmurczyk – ukulele, bęben obręczowy, kalimba
Paulina Tobis – skrzypce
Mateusz Rzytka – kontrabas
Grzegorz Tobis – klarnet, cajon, kalimba

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy, do obejrzenia występu na żywo w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi:
www.facebook.com/Narodowy-Instytut-Kultury-i-Dziedzictwa-Wsi

PARTNERZY KONCERTU

Oprac. i red. Zespół NIKIDW