Wybitny antropolog, kulturoznawca i krytyk kultury. Odszedł profesor Wojciech Burszta

Prof. Wojciech Burszta urodził się 22 marca 1957 roku w Poznaniu. Tam też studiował   etnografię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, którą ukończył w 1980 roku. Cztery lata później obronił doktorat z etnologii,  a w 1993 roku habilitował się w zakresie socjologii. Od 1998 roku był profesorem tytularnym. W latach 1984-2003 związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,  stworzył i kierował Zakładem Studiów nad Kulturą Współczesną. Stypendysta Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej.

W latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Naukowiec wizytujący na Uniwersytecie Oksfordzkim, École Pratique Des Hautes Études (Sorbona), Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Illinois. Był redaktorem naczelnym „Spraw Narodowościowych” i wieloletnim profesorem w Katedrze Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie. Autor ponad 400 publikacji naukowych, m.in. podręcznika „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje” bardzo cenionego przez studentów.

Był Prezesem Zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga, członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem-założycielem Polskiego Instytutu Antropologii oraz Fundacji Instytut im. Jerzemego Kmity, a także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP.

Mówił o sobie, że jest miłośnikiem literatury współczesnej, w tym kryminałów, klasycznego rocka i angielskiej piłki nożnej oraz fanem zespołu Yes.  A tak wspomina go prof. Michał Buchowski: „Z równą rozkoszą zagłębiał się w lekturze Claude’a Lévi-Straussa, co i Kurta Vonneguta. Miał wielką zdolność do syntetyzowania, wykładania rezultatów swych lektur w pięknej polszczyźnie. Pisał wiele, klarownie i jasno, nawet jeśli zdania były wielokrotnie złożone.

Profesor Wojciech Burszta był Przewodniczącym Rady Programowej kwartalnika popularnonaukowego „Kultura Wsi  Ludzie  Wydarzenia  Przemiany”, którego wydawanie rozpoczęła Centralna Biblioteka Rolnicza a kontynuuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Poniżej zamieszczamy link do wywiadu z Profesorem, który został opublikowany w 1 numerze kwartalnika, w 2014 roku.

Elżbieta Osińska

Rozmowa z profesorem Wojciechem J. Bursztą pt. „Czy polska wieś potrzebuje nowej polityki kulturalnej?”