Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza szkoły kształcące w zawodach branży rolno-hodowlanej do udziału w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu. Prosimy o składanie deklaracji współpracy z NIKiDW w ramach projektu POWER „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej” do dnia 28 lutego 2021 r.

Załączniki do pobrania:
Zaproszenie do udziału w pilotażu – branża rolno hodowlana
Deklaracja współpracy szkoły – branża rolno hodowlana

Osoby do kontaktu:
– Bolesław Budzisz tel.: 511 056 924 boleslaw.budzisz@nikidw.edu.pl
– Elżbieta Żochowska tel.: 511 056 891 elzbieta.zochowska@nikidw.edu.pl