Zasoby bibliotek cyfrowych wzbogaciły się o znaczące w dorobku Wincentego Witosa pozycje. Mowa o maszynopisach “Moich wspomnień z lat 1874-1935” z poprawkami i uzupełnieniami ręką autora. Stało się tak za sprawą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Kopie maszynopisów dostępne są w ramach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Dla wszystkich i bez ograniczeń. Pliki można pobrać na swój komputer. Oryginał zarejestrowany pod sygnaturą 13153/II przechowywany jest w Bibliotece Ossolińskich. Składa się z 6 wolumenów:

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 1 „Wstęp”. „Moja młodość”. Początek kariery politycznej. (1874-1908). „Powiat tarnowski i okolica”
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145411/edition/75960

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 2. Działalność w latach 1908-1915
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145437/edition/75961

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 3. Działalność w okresie I wojny światowej i praca w Polskiej Komisji Likwidacyjnej (1915-1919)
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145445/edition/75962

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 4. Działalność polityczna w latach 1919-1926
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145446/edition/75963

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 5. „Po powrocie”
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145473/edition/75964

Moje wspomnienia z lat 1874-1935;
T. 6. „Mój pobyt w Brześciu”.”Proces brzeski”. „Moja tułaczka po Czechosłowacji”
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/145486/edition/75965

Jest to drugi autoryzowany i skompletowany przez Wincentego Witosa maszynopis. Został przekazany Ossolineum w 1957 roku przez Stanisława Mierzwę w imieniu Julii Masiowej córki i spadkobierczyni W. Witosa. Pierwszy egzemplarz, w 1946 roku, J. Masiowa przekazała Stanisławowi Kotowi. Wywieziony za granicę przez S. Kota maszynopis był podstawą dla wydanych nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu “Moich wspomnień” (1964 i 1965). W kraju pełny tekst “Moich wspomnień”, zgodny z maszynopisem z Ossolineum, został opublikowany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w ramach pięciu tomów “Dzieł wybranych” w latach: 1990, 1995, 1998, 2003 oraz 2007.

 

Od przynajmniej kilkunastu lat dostęp do wspomnień jednego z najważniejszych polityków II Rzeczypospolitej, przywódcy ruchu ludowego, człowieka określanego mianem ojca niepodległej Polski, był utrudniony. Digitalizacji maszynopisu “Moich wspomnień” dokonano celem upowszechniania dziedzictwa Wincentego Witosa. Projekt zrealizowano w ramach współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

21 stycznia 2021 roku obchodziliśmy 147. rocznicę urodzin Wincentego Witosa.

Sebastian Sahajdak
sebastian.sahajdak@nikidw.edu.pl

Fot. Wyróżniająca i Fot. 2. – Domena publiczna
Fot. 3 – Autor: S. Sahajdak