27 stycznia 2021 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod przewodnictwem Przewodniczącej Beaty Szydło i Wiceprzewodniczącego Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Wiceminister Anna Gembicka.

Członkowie Rady i zaproszeni na posiedzenie goście omówili plany działalności Instytutu na rok bieżący. Po prezentacji multimedialnej Dyrektora Karola Krajewskiego przedstawiającej harmonogram działań statutowych i planów inwestycyjnych, dyskutowano nad realizacją zamierzeń i rolą Rady jako głosu doradczego i wspomagającego działalność Instytutu. Podkreślono znaczenie wspólnych projektów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi („Woda na młyn”), Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (projekt konsultacji społecznych w pracach nad ustawą o twórcach ludowych) oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki („Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno – hodowlanej”), a także instytucjami kultury i nauki (podpisanie porozumień o współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Główną Biblioteką Lekarską czy Ossolineum).

 

Podczas obrad zaprezentowano wydane przez NIKiDW Kalendarium upamiętniające 40. Rocznicę Rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którego pomysłodawcą i koordynatorem był członek Rady Programowej Michał Grabianka.

Spotkanie zakończono wyznaczeniem daty kolejnego posiedzenia w drugim kwartale bieżącego roku.

Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi została powołana 16 kwietnia 2019 roku przez ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W Radzie zasiadają: Beata Szydło – Przewodnicząca, Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący, Marcin Schirmer – Sekretarz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, prof. Izabella Bukraba-Rylska, prof. Katarzyna Barańska, Izabella Byszewska, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Halina Szymańska, Michał Grabianka, Julian Kowalczyk, prof. dr hab. Mirosław Krajewski, dr Jerzy Kwieciński, Ryszard Rabeszko, Wiktor Szmulewicz. 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku podsumowującego działalność Instytutu w 2020 roku

 

Oprac. red. A.S.
Fot. Z archiwum NIKiDW