21 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Babci, natomiast 22 stycznia – Dzień Dziadka. W te dwa dni okazujemy tym najstarszym członkom naszej rodziny wyjątkową wdzięczność za opiekę, troskę, naukę, a przede wszystkim za ich obecność i bezwarunkową miłość.

Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, młodzieńczej energii i spełnienia wszystkich marzeń. By każdy ich dzień był wypełniony radością i miłością najbliższych.

Dziadkowie są jednymi z najważniejszych osób w życiu dzieci. Zabiegani i zapracowani rodzice często nie mają czasu, by z pełnym zaangażowaniem poświęcić się opiece nad swoim potomstwem. Obejrzeć z nim każdy kamyczek na spacerze, popatrzeć na chmury i odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie. Dziadkowie wspaniale odnajdują się w tej roli. Pozbawieni obciążeń rodzicielskich związanych z wychowaniem darzą swoje wnuki bezwarunkową miłością. Pamiętają, że sami będąc młodymi rodzicami również nie mieli wystarczająco dużo czasu i cierpliwości dla swoich dzieci. Teraz przelewają na swoje wnuki uczucia, których wówczas być może zabrakło.

Poprzez pełną miłości postawę wobec wnucząt, dziadkowie uczą ich prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, szacunku dla starszych, rozwijają zainteresowania, wdrażają w kulturę, pokazują świat i go objaśniają. Najmłodsi otrzymują od swoich dziadków drogowskazy w postaci zasad moralnych. Przekazywana jest im także wiara w Boga, historia zarówno rodziny, jak i ojczyzny oraz ważne tradycje i zwyczaje. Starają się zaszczepić w swoich wnukach cechy takie jak pracowitość, obowiązkowość, uczciwość i silna wola.

Dziadkowie zapewniają ciągłość rodzinną. Ich opowieści z czasów dzieciństwa i młodości to dla dzieci prawdziwa skarbnica informacji na temat własnych korzeni. Nabyta w ten sposób wiedza buduje poczucie wspólnoty i przynależności. Historie o tym, jak żyło się dawniej, kiedy np. nie było jeszcze gier komputerowych ani telefonów komórkowych są nie tylko niezwykle interesujące, ale odrywają też ważną rolę edukacyjną.

Dziadkowie dzielą się z wnukami swoją mądrością życiową i doświadczeniem. Pomagają zrozumieć świat i pokazują, jak nawiązać prawidłowe relacje międzyludzkie. Obcowanie ze starszymi osobami pozwala na zrozumienie naturalnego porządku świata, tego, że się starzejemy, chorujemy i w końcu musimy odejść z tego świata. Uczą też szacunku i tolerancji wobec słabszych.

Dziadkowie są dla młodzieży źródłem wsparcia w przeżywanych problemach i trudnych relacjach z rodzicami. Jako osoby bezstronne są obdarzani przez wnuki wyjątkowym zaufaniem i do nich młodzi ludzie często zwracają się po radę i pomoc.

Współczesne babcie to najczęściej kobiety aktywne zawodowo lub zaangażowane w realizację własnych pasji, na które wcześniej brakowało im czasu. Dlatego teraz nie poświęcają się całkowicie opiece nad wnukami. Mimo to bardzo je kochają i z reguły w sytuacjach kryzysowych można liczyć na ich pomoc. Obecność takiej osoby zwiększa poczucie bezpieczeństwa i sprzyja kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

Babcia i dziadek mają istotny wpływ na rozwój dzieci. To często oni przejmują zadania rodziców obarczonych pracą zawodową, biorą udział w wychowywaniu i opiece nad wnukami. Są dla nich ostoją w trudnych chwilach, czasem pierwszymi lub najważniejszymi nauczycielami w życiu, osobami, na które zawsze można liczyć. Dobre kontakty z dziadkami, ich rozpieszczanie, przytulanie, uczą małe dzieci, jak okazywać miłość, uczą troski o drugiego człowieka. Biorą na siebie dbałość o przekazanie tradycji, a ich wiedza i doświadczenie pozwalają młodym ludziom poznać historię swojego rodu. Przekazując odpowiednie tradycje, wzorce do naśladowania, są w stanie zapewnić wnukom odpowiedni start w dorosłe życie.

Zatem dbajmy o naszych dziadków nie tylko od święta!

Tekst: Joanna Radziewicz

Źródła:

1. Wawrzyniak, J.K.: Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie. Pedagogika Rodziny 2011 nr 1/2, s. 95-103
2. Zięba-Kołodziej, B.: Rola dziadów w życiu rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2012.
3. https://lovi.pl