Czasopismo „Journal of Urban Ethnology” zaprasza do przesyłania artykułów do numeru 19/2021, który w całości poświęcony będzie antropologii miasteczek i lokalnemu dziedzictwu. Wydawcy są otwarci również na teksty niezwiązane z tym tematem.

Więcej informacji o czasopiśmie i naborze tekstów dostępne jest na: https://journals.iaepan.pl/jue/announcement