Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko autora do opracowania raportu z pilotażu programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży rolno-hodowlanej w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2016/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Poniżej do pobrania:

Zał 1. Formularz ofertowy_autor raportu z pilotażu_branża rolno hodowlana
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy_autor raportu z pilotazu_branża rolno hodowlana
Zał. 3 Oświadczenie osobowo kapitałowe_br. rolno hodowlana
Zał. 4a Wzór umowy autor raportu z pilotażu programu pnz_br rolno hodowlana
Zał. 4b Wzór umowy autor raportu z pilotażu zasad jakości_br rolno hodowlana
Zapytanie ofertowe – autor raportu pilotażu pnz_branża rolno-hodowlana