Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko autora opinii modelu programu pnz/eksperta branżowego w branży rolno-hodowlanej w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2016/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Poniżej do pobrania:
Zał. 1 Formularz ofertowy_autor opinii ekspert branżowy_branża rolno-hod
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy_autor opinii_ekspert branżowy_branża rolno-hod

Zał. 3 Oświadczenie osobowo kapitałowe_br. rolno-hod
Zał.4 wzór umowy ekspert branżowy br.rolno-hod
Zapytanie ofertowe – autor opinii ekspert branżowy_branża rolno-hod