Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko autora do opracowania raportu z pilotażu programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży spożywczej w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2015/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Poniżej do pobrania:

Zał. 1 Formularz ofertowy_autor raportu z pilotażu_branża spożywcza
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy_autor raportu z pilotazu_branża spożywcza
Zał. 3 Oświadczenie osobowo kapitałowe_br. spożywcza
Zał. 4 wzór umowy autor raport z pilotażu_br. spożywcza
Zapytanie ofertowe – autor raportu pilotażu pnz_branża spożywcza