Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach posiada cenny księgozbiór, który liczy około 360 tysięcy jednostek bibliotecznych, w tym 207 tysięcy wydawnictw zwartych, około 139 tysięcy wydawnictw ciągłych i 12 tysięcy zbiorów specjalnych. W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 woluminów z XVI–XVIII wieku) i polonica XIX-wieczne (około 8200 woluminów), które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny. W tym miejscu chcemy Państwu prezentować najciekawsze i najcenniejsze kolekcje, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach, gdzie czytelnicy mają możliwość bezpośrednio zapoznać się z wybranymi tytułami.

***

Hayek, Gustaw
Wielki atlas do zoologii, botaniki i mineralogii, Warszawa, 1887

 

Polskie wydanie atlasu do zoologii, botaniki i mineralogii Gustawa Hayeka pojawiło się z powodu braku w krajowej literaturze przyrodniczej dzieł o podobnym profilu.

 

Autor atlasu był oficerem austriackiej marynarki. Podczas swoich morskich podróży wielokrotnie miał możliwość bliskiego obcowania z naturą. Jej uroda i nieprzewidywalność tak go zafascynowały i urzekły, że podjął decyzję o porzuceniu kariery wojskowej i całkowitym poświęceniu się badaniom przyrodniczym.

 

W 1827 roku w wieku 27 lat obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego i otrzymał posadę nauczyciela nauk przyrodniczych w jednym z gimnazjów.
Był autorem popularnego podręcznika dla uczniów szkół średnich pt. „Ilustrowany przewodnik po historii naturalnej królestwa zwierząt” (1876) oraz czterotomowego „Słownika zoologicznego”, wydawanego od 1877 do 1893.

 

W swojej pracy naukowej Gustaw Hayek dużo miejsca poświęcił ornitologii. Był organizatorem jednych z piękniejszych wystaw ornitologicznych w Wiedniu, jak również inicjatorem powołania do życia międzynarodowego komitetu ornitologicznego, w ramach którego odbył podróż niemal po całej Europie.

 

Jak pisał Józef Baranowski, tłumacz „Wielkiego atlasu do zoologii, botaniki i mineralogii” „wymienione szczegóły z działalności autora, sądzimy, że powinny być najlepszym zaleceniem i dla polskiego wydawnictwa tego popularnego obrazkowego przedstawienia świata przyrody”.

 

W 1882 roku dzieło to zostało odznaczone złotym medalem na wystawie Tryjesteńskiej. Składa się ono z trzech części, a każda z nich została poświęcona odrębnej dziedzinie biologii. Dopełnieniem całości są piękne, kolorowe tablice z wizerunkami roślin, zwierząt i minerałów.

Zapraszamy do naszego Katalogu: http://gamma.cbr.edu.pl/F/?local_base=CAL01
oraz na stronę Rolniczej Biblioteki Cyfrowej: http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra

na której znajdą Państwo inne ciekawe wydawnictwa Gustawa Hayka i nie tylko.

Red. J.R.