List Intencyjny z Polskim Towarzystwem Dietetycznym został podpisany w dniu 20.11.2020 r. Ze strony Polskiego Towarzystwa Dietetycznego podpisały go Prezes – Dr Danuta Gajewska i Wiceprezes Prezes – Dr hab. Ewa Lange ze strony Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Dr Karol Krajewski.

Współpraca oparta będzie na zbieżnych celach i wspólnych obszarach zainteresowań i działalności obu instytucji.
Celem współpracy jest:
•Przekazywanie umiejętności i wiedzy praktycznej z zakresu sztuki kulinarnej, żywienia, dietetyki i towaroznawstwa.
•Promowanie polskiej żywności tradycyjnej i regionalnej.
•Wsparcie polskiej tradycji kulinarnej nowoczesnymi praktykami i wiedzą z zakresu żywienia, dietetyki i towaroznawstwa
•Kształtowanie kultury niematerialnej i zachowanie tradycji kuchni polskiej w tym kuchni regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem kuchni szlacheckiej i chłopskiej/wiejskiej.
•Promowanie zdrowego stylu życia w odniesieniu do polskich produktów rolnych, leśnych i morskich.
•Popularyzowanie dziedzictwa przyrodniczego obszarów wiejskich poprzez przypominanie wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i zielarstwa obecnych w tradycji polskiej wsi.
•Dokumentowanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulinarnego w nawiązaniu do historii Polski i jej narodu.
•Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych.
•Edukacja żywieniowa społeczeństwa w zdrowiu i chorobie, promocji i ochronie zdrowia.
•Organizowanie sesji popularno – naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu.
•Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi.

Oprac. Kinga Biernacka