21 grudnia 2020 roku Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi podpisał umowę o współpracy z Główną Biblioteką Lekarską, którego celem jest szeroko pojęte współdziałanie obu instytucji w zakresie naukowym, metodycznym i wydawniczym. Instytut reprezentował dyrektor dr Karol Krajewski, a GBL dr Wojciech Giermaziak.

Podpisane porozumienie rozpoczyna współpracę Głównej Biblioteki Lekarskiej z Biblioteką NIKiDW Oddział w Puławach w zakresie: wzajemnego wspierania kompletności zgromadzonych zbiorów zgodnie z zadaniami i polityką każdej z Bibliotek, rozwijania i łączenia zasobów informacyjnych Bibliotek, wymiany doświadczeń co do profilaktyki ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych oraz działań na wypadek zagrożenia zbiorów. W szczególności dokumentowania, gromadzenia i upowszechniania polskiego dziedzictwa w nawiązaniu do szeroko pojętej medycyny ludowej i pokrewnych jej dziedzin.

Ponadto Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi i Główna Biblioteka Lekarska jako instytucje naukowo-kulturalne zamierzają współpracować w zakresie organizowania wspólnych projektów, sesji popularno-naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów, przedsięwzięć muzealnych, wystaw i wydarzeń o charakterze historycznym i popularyzatorskim oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu.

Porozumienie przewiduje również wspólne promowanie zdrowego stylu życia z wykorzystaniem polskich produktów rolnych, leśnych i morskich. W tym także popularyzowanie polskiej tradycji kulinarnej z elementami medycyny ludowej, tradycji zielarskiej i zioło-leczniczej, tradycji leczenia metodami naturalnymi,

Współpraca między Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi i Główną Biblioteką Lekarską będzie realizowana poprzez Bibliotekę NIKIDW Oddział w Puławach oraz Akademię Kulinarno-Dietetyczną.

Oprac. K.B, R.K.