Mgr Sebastian Sahajdak, absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską, poświęconą Ochotniczym Strażom Pożarnym na Pomorzu Zachodnim, napisał pod kierunkiem prof. Kazimierza Kozłowskiego w Zakładzie Historii Społecznej i Badań Regionalnych. Od 2002 do 2018 r. zawodowo związany z uczelnią (biuro promocji i informacji, praca związkowa). W latach 2007-2010 członek Zespołu Społecznego ds. Powołania Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010-2018 przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US. Współpracował z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim (2012-2020). Uczestnik rolniczych protestów w obronie polskiej ziemi (2012-2015). W 2020 (04-10) doradca Jana Białkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zainteresowania naukowe:

1. Niezależny ruch chłopski.
2. Udział rolników w życiu politycznym państwa.
3. Życie społeczne i gospodarcze na obszarach wiejskich.
4. Samorządność i spółdzielczość na obszarach wiejskich.
5. Rolnictwo i obszary wiejskie na terenach, które po 1945 roku znalazły się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty realizowane przez Pracownię Badań Historycznych NIKiDW:

1. Dziedzictwo Wincentego Witosa – koordynator projektu.
2. Archiwa Rodzinne Rolników – koordynator projektu.
3. 40-lecie niezależnego ruchu chłopskiego – praca w zespole projektowym.

Kontakt:
Sebastian Sahajdak sebastian.sahajdak@nikidw.edu.pl