Tomasz Sińczak – doktor nauk historycznych, kierownik Pracowni Badań Historycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, absolwent historii oraz historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor i współautor książek naukowych, w tym, nagrodzonej przez gdański oddział PAN monografii „Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226 – 363”, która doczekała się już dwóch wydań (2016, 2019). Laureat stypendium JM Rektora UMK do Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, nagrody Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców w 2017 roku, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta JM Rektora UMK, laureat stypendium Dziekana WNH UMK za współpracę z zagranicą. Uhonorowany rektorskim wyróżnieniem w konkursie magazynu „Głos Uczelni” na najlepszy artykuł popularnonaukowy 2019 roku.

Zainteresowania badawcze:
1. Historia spółdzielczości w Polsce.
2. Historia gospodarcza Polski.
3. Historia ludowa Polski.
4. Historia Bliskiego Wschodu przed nastaniem islamu i w okresie wczesnoislamskim.

Projekty realizowane przez Pracownię Badań Historycznych NIKiDW:
1. Monografia wieloautorska poświęcona historii spółdzielczości w Polsce – koordynator projektu.
2. Podręcznik do historii spółdzielczości w Polsce do 1918 r. – koordynator projektu.
3. 40-lecie niezależnego ruchu chłopskiego – praca w zespole projektowym.