Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach posiada cenny księgozbiór, który liczy około 360 tysięcy jednostek bibliotecznych, w tym 207 tysięcy wydawnictw zwartych, około 139 tysięcy wydawnictw ciągłych i 12 tysięcy zbiorów specjalnych. W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 woluminów z XVI–XVIII wieku) i polonica XIX-wieczne (około 8200 woluminów), które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny. W tym miejscu chcemy Państwu prezentować najciekawsze i najcenniejsze kolekcje, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach, gdzie czytelnicy mają możliwość bezpośrednio zapoznać się z wybranymi tytułami.

***

Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem):
dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929

 

Księga Adresowa Polski powstała w związku z zapotrzebowaniem na sprawdzony i usystematyzowany materiał adresowy, jako niezbędne narzędzie w pracy przemysłowca i kupca.

 

Ustawiczne zmiany spowodowane wahaniami życia społecznego stanowiły do tej pory poważną przeszkodę przy zdobywaniu aktualnego materiału adresowego. Jednak zawarte w Księdze informacje dotyczące wielu sfer życia społecznego i gospodarczego i odnoszące się do całego terytorium naszego kraju znacznie ułatwiły to zadanie.

 

Oddając wydawnictwo do rąk odbiorcy jego redaktorzy wyrażają przekonanie, że Księga przyczyni się do „utrwalenia stosunków handlowych w kraju oraz ich rozwoju pomiędzy Polską a zagranicą”.

 

W skład Księgi wchodzą: mapa Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta Gdańska, spis miejscowości, dział ekonomiczno-społeczny, banki, stowarzyszenia, władze ustawodawcze i wykonawcze, ilustrowany informator handlowy, część adresowa, spis branżowy, przewodnik hotelowy i ogłoszenia zagraniczne. Jest napisana w języku polskim i francuskim i liczy ponad 2500 stron!

Zapraszamy do naszego Katalogu: http://gamma.cbr.edu.pl/F/?local_base=CAL01
oraz na stronę Rolniczej Biblioteki Cyfrowej: http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra

na której znajdą Państwo inne ciekawe wydawnictwa.

Oprac. Bogusław Wiśniewski
Oprac. red. Joanna Radziewicz