Częstochowski Oddział NIKiDW zaprasza na finał Projektu pt. „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę”. Sytuacja epidemiczna i związany z nią reżim sanitarny wymusiły szereg zmian w zaplanowanym pierwotnie na 11 listopada wydarzeniu. Dzięki uprzejmości i gościnności ks. Jacka Marcińca, proboszcza Parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie koncert odbędzie się 13 grudnia o godz. 19:00 w Sali Teatralno-Koncertowej w budynku przyparafialnym. Wystąpią studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi, w repertuarze złożonym z utworów instrumentalnych polskich kompozytorów XIX i XX wieku oraz pieśni religijnych i patriotycznych.

Odbędzie się również oficjalne otwarcie Wystawy o Księżach-Męczennikach, Ofiarach niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej. Aby zadośćuczynić aktualnym wymogom sanitarnym występ będzie transmitowany na żywo za pośrednictwem internetu – na profilu NIKiDW na Facebooku, zaś ekspozycja również zostanie cyfrowo utrwalona i będzie udostępniona jako „wirtualny spacer” na stronie internetowej Instytutu.

Ideą, która od początku nam przyświecała, było przybliżenie współczesnym sylwetek wspaniałych duchownych katolickich z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy w godzinie najdramatyczniejszej próby, wykazali się niezłomnym Patriotyzmem i niezachwianą Wiarą, broniąc tych Świętych Wartości aż po okrutny kres własnego życia z rąk niemieckiego oprawcy. Jestem bardzo szczęśliwy, że pomimo trudnego czasu i wymuszonych modyfikacji, dzięki ciężkiej pracy, zapałowi i elastycznego podejścia, i pomysłowości pracowników Oddziału w Częstochowie oraz Fundacji, udało nam się – wszystko już na to wskazuje – doprowadzić do zwieńczenia tego ważnego projektu, mam przekonanie, w naprawdę atrakcyjnej formie. A dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych z naszym przesłaniem dotrzemy do jeszcze szerszego grona odbiorców, niż początkowo zakładaliśmy –komentuje Łukasz Giżyński, przedstawiciel Oddziału NIKiDW w Częstochowie.

 

Projekt został objęty Honorowym Patronatem przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę.

Informacja o Koncercie organizowanym przez Oddział NIKiDW w Częstochowie na stronie internetowej Tygodnika Katolickiego „Niedziela”: 
https://www.niedziela.pl/artykul/61789/Swiadectwa-warte-Pamieci

Serdecznie zapraszamy!

Autor: NIKiDW