W ramach Projektu pt. „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę” Oddział NIKiDW w Częstochowie przygotował Wystawę o tym samym tytule. Jej oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 13 grudnia br. w Parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie, gdzie odbędzie się finał całego przedsięwzięcia, organizowanego pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Grzegorza Pudy. Już teraz jest prezentowana w biurowcu przy ul. Jana II Sobieskiego 7 w Częstochowie, w którym mieści się siedziba Oddziału. Będzie tam dostępna do 11 grudnia.

Pomysł przedpremierowego pokazu Wystawy zrodził się z chęci zaistnienia w świadomości osób pracujących w tym samym budynku, w którym mieści się częstochowskie biuro NIKiDW. Chcieliśmy podzielić tym, czym na co dzień, między innymi, się zajmujemy i rozbudzić zainteresowanie Instytutem jako całością. Myślę, że idea, którą mamy do przekazania tym projektem, tj. przybliżenie współczesnym sylwetek wspaniałych duchownych katolickich z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy w godzinie najdramatyczniejszej próby, wykazali się niezłomnym Patriotyzmem i niezachwianą Wiarą, broniąc tych Świętych Wartości aż po okrutny kres własnego życia z rąk niemieckiego oprawcy, jest warta jak najszerszego rozpropagowania – mówi Łukasz Giżyński, przedstawiciel Oddziału NIKIDW w Częstochowie.

Bohaterami Wystawy są: bł. ks. Ludwik Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkiewicz, ks. Bonawentura Metler, ks. Kazimierz Znamirowski, ks. Józef Bartecki i paulin o. Romuald Jan Kłaczyński.

Teksty merytorycznie opracował Michał Kulig, koncept i skład graficzny jest autorstwa Pauli Zasady – starszego specjalisty w częstochowskim Oddziale NIKiDW, natomiast rolę komisarza Wystawy pełni Łukasz Giżyński.

Pomysłodawca Wystawy Robert Kępa, wiceprezes Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, współrealizującej Projekt; kierujący pracami Oddziału Łukasz Giżyński i historyk Michał Kulig.

 

Finał przedsięwzięcia: Koncert online w Oddziale NIKIDW w Częstochowie!

Koncert online w Oddziale NIKIDW Częstochowie – nowy termin!