Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach posiada cenny księgozbiór, który liczy około 360 tysięcy jednostek bibliotecznych, w tym 207 tysięcy wydawnictw zwartych, około 139 tysięcy wydawnictw ciągłych i 12 tysięcy zbiorów specjalnych. W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 woluminów z XVI–XVIII wieku) i polonica XIX-wieczne (około 8200 woluminów), które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny. W tym miejscu chcemy Państwu prezentować najciekawsze i najcenniejsze kolekcje, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach, gdzie czytelnicy mają możliwość bezpośrednio zapoznać się z wybranymi tytułami.

***

„RÓŻA”
Józef Kaczyński (1849-1918)
Warszawa : W Druk. Józefa Sikorskiego, 1881

 

Józef Kaczyński (ur. 4 września 1849 w Warszawie, zm. 11 listopada 1918 tamże) – ogrodnik polski. Urodził się i dorastał w rodzinie z wielopokoleniowymi tradycjami w zawodzie ogrodnika. Podjął wprawdzie studia muzyczne, ale po śmierci ojca musiał je w 1869 przerwać, by prowadzić dalej rodzinne przedsiębiorstwo ogrodnicze. Zajmował się równocześnie popularyzacją zawodu – dużo publikował w dziedzinie ogrodnictwa (był współzałożycielem, współwłaścicielem i w latach 1879–1899 członkiem redakcji pisma „Ogrodnik Polski”), zajmował się także nauczaniem (wykładał warzywnictwo w warszawskiej Szkole Ogrodniczej w latach 1879–1886, realizował akcję odczytową). Współpracował z innymi polskimi ogrodnikami – ze swym bratem Władysławem oraz E. Jankowskim, P. Hoserem, F. Szaniorem; był współzałożycielem i honorowym członkiem Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego. Wraz z bratem interesował się uprawą kwiatów.

W 1881 roku w serii „Biblioteka Ogrodnika” ukazała się monografia „Róża” jego autorstwa. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej części autor opisał gatunki, odmiany oraz metody wytwarzania nowych kreacji, natomiast w drugiej w sposób przystępny poruszył kwestie dotyczące uprawy i hodowli tych kwiatów.

 

Od autora: „Podnoszące się od lat kilku ogrodnictwo w kraju naszym, wywołuje pewien zwiększony ruch i w literaturze tego przedmiotu. Dotąd posiadamy już dosyć pokaźną ilość dzieł, lecz dotyczą one więcej owocarstwa i kwiaciarstwa w ogólności. Dziełek traktujących wyłącznie uprawę jednej lub paru roślin, prawie że nie mamy, chociaż potrzebę podobnych monografii od dawna odczuwamy”

 

Od autora: „Róża bez wątpienia należy do najulubieńszych i najbardziej rozpowszechnionych roślin w naszym kraju, sądziliśmy przeto, że zasługuje ona na specyalne się nią zajęcie. Spodziewamy się nawet w ten sposób rozbudzić jeszcze większe upodobanie do tego kwiatu”.

 

Wartość tej publikacji podkreślają niezwykłej urody ilustracje takich ówczesnych odmian jak: Saint George, La France czy Maréchal Niel

Miłośnikom piękna, estetom i hodowcom kwiatów polecamy lekturę tej książki!

Oprac. Bogusław Wiśniewski
Oprac. i red. Aleksandra Szymańska

.