Koło Gospodyń Wiejskich ,,Nadwiślanki” w Główinie powstało 28.03.2020 roku. Liczy obecnie 33 członkiń. Tworzą je kobiety kreatywne, pełne pomysłów i zaangażowania, które już wcześniej, jako wolontariuszki brały aktywy udział w wielu inicjatywach wspierających środowisko lokalne.


Głównym celem powołania do życia Koła Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” w Główinie było wspomaganie i integracja lokalnej społeczności. Członkinie Koła starają się by podejmowane przez nie inicjatywy zadowoliły wszystkich mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i bardziej dojrzałych, dlatego swoje działania kierują do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Współpracują również z innymi organizacjami z terenu gminy.

Dzięki środkom z Programu „Działaj Lokalnie” udało im się wyremontować i wyposażyć pomieszczenie przeznaczone na kuchnię, co pozwoliło na organizację cyklu warsztatów kulinarnych. Za pomocą takich projektów Panie chcą rozwijać zainteresowania kulinarne, przyczyniając się tym samym do przekazywania tradycji kulinarnych młodszym pokoleniom.

Kolejnym pomysłem Koła Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” była organizacja ,,Święta ziemniaka w gminie Brudzeń Duży’” o charakterze pikniku rodzinnego, które ze względu na panującą sytuację epidemiczną zostało przełożone na przyszły rok.

Członkinie Koła w Główinie podjęły też wyzwanie Anny Gembickiej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, w efekcie czego powstał filmik prezentujący i promujący lokalne produkty z województwa mazowieckiego.

Koło brało udział w Festiwalu Ginących Zawodów oraz Gosposiadzie. Ponadto jego członkinie organizują własne wyjazdy integracyjne. Pomimo panującej pandemii udało się im złożyć projekt ,,Góry nasze góry – wyjazd integracyjno-edukacyjny” do Lokalnej Grupy Działania ,,Aktywni Razem”, który został już zaakceptowany i będzie realizowany w 2021 roku.

„Nadwiślanki” służyły też wsparciem w trudnym dla wszystkich okresie pandemii realizując projekt ,,Nasze maseczki to nie chusteczki”. Jego celem była ochrona lokalnej społeczności przed wirusem. Starały się przekonać mieszkańców gminy Brudzeń Duży do noszenia maseczek, motywując to troską o zdrowie swoje i innych. Dzięki ich inicjatywie udało się wyposażyć w maseczki m.in. mieszkańców wsi Główina, Więcławice, Siecień, pracowników ośrodka Działaj Lokalnie, Dom Seniora Leonianum oraz pracowników niektórych oddziałów WSZ w Płocku. W sumie Panie uszyły 2050 sztuk maseczek ochronnych.

Obecnie Koło realizuje projekt ,,Jedna z pasji” dzięki wsparciu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Jego głównym założeniem jest aktywizacja lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz walki z wirusem COVID-19. Inicjatywa zakłada organizację warsztatów i spotkań dla młodych ludzi, w trakcie których zdobędą umiejętności szycia maseczek ochronnych.

W tym trudnym czasie pandemii i wynikających z niej licznych zakazów członkinie Koła pracowały w domach, poświęcając swój czas, a także wciągając w ten szczytny cel swoje rodziny. Dziś są dumne, że choć w niewielkim stopniu mogły pomóc potrzebującym, bo jak same mówią „pośród wielkich, liczą się też małe gesty, które czynią nas lepszymi”.

Red. J.R.