Drzewica  to gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. To stamtąd pochodzi nasz pierwszy lokalny bohater – Pan Dominik Niemirski. W tej chwili pełni on funkcję zastępcy burmistrza gminy jednak jego praca na rzecz swojej społeczności trwa od lat. Zgłoszenie tej kandydatury do naszego „pocztu aktywistów” zgłosiły panie z Koła Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy i to im poniżej oddajemy głos, bo to co napisały i zasługi Pana Dominika mówią same za siebie:

Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy, w odpowiedzi na Państwa zaproszenie dotyczące stworzenia pocztu lokalnych bohaterów, pragnie zgłosić kandydaturę Pana Dominika Niemirskiego z Drzewicy, w województwie łódzkim. Pan Dominik jest młodym człowiekiem, który swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej rozpoczął w wieku 18 lat, jeszcze jako uczeń Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Zarażając szczerą chęcią do niesienia pomocy osobom potrzebującym, wspólnie z nauczycielami, pracownikami, koleżankami i kolegami założył stowarzyszenie o nazwie Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Od blisko 10 lat pełni funkcję Prezesa w stowarzyszeniu inicjując liczne akcje społeczne, programy pomocowe oraz wydarzenia angażujące i integrujące społeczność lokalną. Stowarzyszenie w którego działalność zaangażowanych jest około 50-ciu wolontariuszy podejmuje w ciągu roku ponad 30 inicjatyw społecznych. DCW „Ofiarna dłoń” działa na rzecz dzieci i młodzieży, rodziny, osób chorych i z niepełnosprawnością, seniorów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z inicjatywy Pana Dominika do Drzewicy po wielu latach przerwy powrócił punkt wydawania żywności, z którego korzysta obecnie blisko 800 mieszkańców. Stowarzyszenie pod kierunkiem Pana Dominika jest organizatorem wielu wydarzeń w które chętnie włącza się społeczność lokalna, w tym m.in. Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Zdrowia, Integracyjne Zawody Sportowe z udziałem Osób Niepełnosprawnych, Koncert Uwielbienia, Senioralia Opoczyńskie, pikniki rodzinne i integracyjne, spływy kajakowe oraz rajdy rowerowe. Pan Dominik zawsze podkreśla, że głównym celem działalności DCW „Ofiarna dłoń” jest pomoc osobom potrzebującym, dlatego realizuje i wdraża liczne programy pomocowe z których korzysta rocznie blisko 500 osób. Są to m.in. paczki ze środkami czystości i higieny osobistej, paczki świąteczne, zakup sprzętu i wyposażenia domowego, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, dofinansowanie kosztów prac remontowych, pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, pomoc psychologiczna dla służb zajmujących się tym zjawiskiem, projekty z zakresu reintegracji zawodowej (szkolenia i staże zawodowe). Pan Dominik jest również inicjatorem dwóch spotkań dla osób potrzebujących – Śniadanie Wielkanocne i Wieczerza Wigilijna. Biorąc pod uwagę charakter Państwa działalności, szczególną uwagę warto zwrócić na działania skierowane do kół gospodyń wiejskich na terenie Gminy Drzewica. Nasz bohater jest pomysłodawcą programu wspierającego rozwój kół w oparciu o folklor i tradycje. Koła Gospodyń Wiejskich biorą udział w licznych warsztatach edukacyjnych, w tym m.in. z zakresu muzyki ludowej, elementów sztuki ludowej, adaptacji teatralnej. Głównym wydarzeniem promującym twórczość ludową oraz działalność KGW jest „Rewia Sztuki Ludowej”. Zgodnie z regulaminem przeglądu każde koło jest zobowiązane do przygotowania stoiska z tradycyjną potrawą, wytworami rękodzieła ludowego oraz scenki z życia dawnej wsi. Wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem za strony widzów, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się twórczością ludową. Pomysł Pana Dominika został okrzyknięty „świętem sztuki ludowej w regionie” i na stałe wpisał się w miejscowy kalendarz wydarzeń. Wydarzenie to przyczyniło się do pobudzenia aktywności mieszkańców wsi oraz integracji środowiska KGW. Z inicjatywy Pana Dominika powstało również Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki”, które zajmuje się krzewieniem tradycji związanych z miastem Drzewica. Działalność Pana Dominika stanowi dobry przykład dla wszystkich mieszkańców, ale w szczególności dla młodzieży. Pan Dominik był wielokrotnie doceniany za swoją aktywność społeczną. Otrzymał m.in. nagrodę specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty, a w 2015 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Uważamy, że Pan Dominik Niemirski zasługuje na tytuł „lokalnego bohatera”. 

Przeglądając profile gminy, Drzewickiego Centrum Wolontariatu i oglądając relacje z przeglądu KGW „Rewia Sztuki Ludowej” my też nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Pan Dominik zasługuje na ten tytuł. Natomiast On sam, jak na społecznika przystało, okazał się bardzo skromnym człowiekiem. Poprosiliśmy Go o kilka słów komentarza. Oto co nam napisał:

Dziękuję bardzo za dostrzeżenie mojej osoby. Jestem bardzo zaskoczony nominacją do tytułu „lokalny bohater”. Nigdy nie traktowałem swojej aktywności społecznej, jako coś wyjątkowego, albo wyróżniającego się. Praca społeczna sprawia mi przyjemność, lubię angażować się w różne inicjatywy i cieszę się, gdy widzę, że są pomocne dla osób potrzebujących oraz przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Z kołami gospodyń wiejskich współpracuję od wielu lat, a gdy tylko pojawiła się taka możliwość zaproponowałem utworzenie koła gospodyń miejskich, które ma dbać o dziedzictwo nie tylko historyczne, ale również kulturalne i kulinarne Drzewicy. Cieszę się, że ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Dziękuję wszystkim osobom, które poświęcają swój czas i z sercem angażują się we wszystkie inicjatywy. Ten zaszczytny tytuł zawdzięczam właśnie im. 

My także dziękujemy Panu Dominikowi za jego działalność, a Przewodniczącej Koła Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki”, pani Marii Madej za współpracę w zaprezentowaniu naszego pierwszego lokalnego bohatera. Zwłaszcza w tak trudnych czasach potrzebujemy takich osób i takich historii. Gratulujemy gminie Drzewica wielu ciekawych inicjatyw, a czytelników zachęcamy do rozejrzenia się wokół siebie – Wy na pewno macie wokół siebie aktywistów i społeczników – napiszcie nam o nich.

Red.: Magdalena Trzaska