Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie, organizują konkurs mający na celu: powrót do tradycji wykonywania pocztówek bożonarodzeniowych, kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych, rozwijanie wyobraźni, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik  plastycznych. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną, wykonaną przez siebie pocztówkę z życzeniami w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, tempery, wyklejanka, collage, techniki mieszane i inne) o tematyce świątecznej, oprócz grafiki komputerowej i fotografii. Kartka powinna zawierać typową dla pocztówki szatę graficzną. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne, szkolne i  młodzież do lat 16.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa: http://www.gokic.rakszawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=1420

 

Scheduled podkarpackie Zapowiedzi Imprez
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa Map